הכניסה לאתר

הכניסה לאתר אסורה לקצינים ופושעי מלחמה חיים, ואנשים שהיו מעורבים ברצח ואונס של ילדות, ילדים, תינוקות ועוברים. קצינים ופושעי מלחמה מתים יכולים להכנס.